Öğrencinin okul yaşamı ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde yeni bakış açıları geliştirir. Öğrenci ve Eğitim koçluğu koç ve öğrenci arasında kurulan, istenilen performansa ve hedefe ulaşmak için yürütülen planlı bir gelişim ilişkisidir. Öğrenciyi bulunduğu yerden olmak istediği noktaya sistematik şekilde taşır. Öğrenci koçluğu öğrenciye neler yapmasını ya da yapmamasını söylemek yerine, öğrencinin neler yapması gerektiğine ya da yapmaması gerektiğine kendisinin karar verme sürecine girmesi ve çözümleri kendisin üretmesini amaçlar. Öğrenciye "bunu yap", "onu yapma", ya da "öyle yapma", "böyle yap" gibi yaklaşımda bulunanlar etrafında yeterinden fazla vardır. Koç, öğrenciye yol arkadaşlığı yapar. Ona "doğru bu", "bunu yap", "şunu yapma" gibi telkinlerde bulunmaz. Öğrencinin kendi öğrenme sitilleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Yapılan testlerle öğrenci, nasıl öğrendiğinin farkına varır. Kaynaklarını planlamayı öğrenir. Güçlü yönlerinin farkına varır. Hedef belirlemesini sağlar. İletişim becerilerini geliştirir. Kendisinin farkına varır. Bu süreçte öğrenci ve koç arasında gizlilik prensibinden taviz verilmeden anne-babayı da sürece dahil etmektedir. Anne-baba sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Anne-baba çocuklarının temsil sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Davranışlarını düzenlemesine yardımcı olur. Süreç ile ilgili olarak ve öğrenci ile yürütülen program hakkında bilgilendirilir. Okul hayatının yanı sıra öğrencinin hayatının diğer alanları düzenlemesine yardım eder Öğrencinin yeni bakış açıları geliştirmesine yardımcı olur ve farkındalığını arttırır Okul başarısını arttırmaya ve hayatın diğer alanlarını düzenlemeyi yönelik çalışmaları kapsar Sınav kaygısını yenmeyi ve stresini yönetmeyi öğrenir Zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi hedefler Etkin çalışma becerilerini geliştirir Önceliklerini belirlemeyi hedefler Özgüvenini geliştirir Güçlü yönlerinin farkına varır Zayıf yönlerini nasıl geliştireceğine sistematik olarak karar verir Hobileri ve dersleri arasında denge kurabilmeyi öğrenir Sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesini sağlar