Programlarımızın içeriği şu şekildedir. Amaç Yapılacak program ile katılımcıların ;

1-Çocuğun gelişim aşamaları ve temel yaşam becerilerini kavramalarını sağlamak.

2-Çoklu zekâ kuramının özellikleri ve uygulanmasını kavramalarına yardımcı olmak.

3-Çocuklarda görsel algı ve farkındalığın geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

4-Grup ve takım içi çalışmaları düzenleme konusunda gerekli bilgileri almalarına yardımcı olmak.

5-Düşünme becerileri ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi konusunda bilgi edinmelerine yardımcı olmak.

6-Zeka oyunları sisteminin sınıf içinde uygulanma metodlarını kavratmak -Bireysel Oyunlar -Grup Oyunları -Strateji Oyunları -Üretkenlik Oyunları

7-Oyunları uygulama sırasında öğrencilerin gözlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda gerekli bilgiler edinmelerini sağlamaktır.

Kimler Katılabilir Öğretmenler ve Üniversite öğrencileri, programa katılabilirler.

Avantajları/Kazandırdıkları

1-Çocuğun gelişim aşamalarına göre temel yaşam becerilerini bilir.

2-Gelişim aşamalarına uygun eğitim metodları konusunda fikir belirtir.

3-Zekâ oyunları sisteminin içeriği ve yapısını bilir.

4-Sınıf yada benzeri ortamlarda çocukların bireysel ve grup oyunları uygulamasını yapabilir.

5-Sınıf ve diğer ortamlar için yıllık çalışma planı oluşturabilir.

6-Uygulama için gerekli grup ve takımları oluşturur. Bunların yürütülmesini sağlar.

7-Çocukların üretken düşünme ve hayal güçlerinin gelişimine katkıda bulunur.

8-Çocuklara üretken eserler oluşturma ve proje konusunda yardımcı olur.

9-Çocukları uygulama esnasında nasıl gözlemleyeceğini bilir ve oyunları uygulama seviyesine göre ölçüm değerlendirmelerde bulunur.

10-Oyunların mantık, beceri ve kazanımları konusunda bilgi verebilir.

11-Velilere yönelik bilgi verir. Onları olumlu yönde yönlendirebilir.

Ders Programı

1.Ders Zeka Oyunları Sistemi Tanıtım-Sunum

2.Ders Görsel Algı-Sunum

3.Ders Düşünme Becerileri Sunum-Örnekleme

4.Ders Farkındalık,Üretkenlik-Sunum Örnekleme

5.Ders Bireysel Oyunlar-Uygulama

6.Ders Bireysel yunlar-Uygulamalı

7.Ders Grup Oyunları-Uygulamalı

8.Ders Grup Oyunları-Uygulamalı

9.Ders Strateji Oyunları-Uygulamalı

10.Ders Strateji Oyunları-Uygulamalı

11.Ders Strateji Oyunları-Uygulamalı

12.Ders Strateji Oyunları-Uygulamalı

13.Ders Oyunların İşleniş Süreci-Sunum

14.Ders Yarışma ve Turnuva Hakemliği-Sunum Örnekleme

15.Ders Matematik Oyunları-Sunum Örnekleme

16.Ders Sıradışı Çocukların Eğitimi-Sunum

17.Ders Grup ve Takım Çalışması-Sunum

18.Ders Ölçme ve Değerlendirme-Sunum Örnekleme

19.Ders Sergi Çalışmaları-Sunum Örnekleme

20.Ders Kılavuz Kitap Kullanımı-Sunum * Katılım 40 kişi ile sınırlıdır.20 saat örgün,20 saat uzaktan eğitim şeklinde ders yapılacaktır. * Eğitime katılan ve başarılı olan katılımcılara eğitmenlik sertifikası verilecektir. * Katılımcılara örnek çizelge, rapor ve formlar,akıl oyunları sistemi eğitim notları verilecektir.